Nytt på Netex: Postcensur och annan postkontroll

I krigstid vill statsmakten ofta kontrollera postutväxlingen på olika sätt, för att förhindra spridning av uppgifter som kan utgöra säkerhetsrisker. I Sverige inrättades redan under första världskriget en byrå inom försvarsmakten för att övervaka hot mot rikets säkerhet.

Under andra världskriget organiserades postcensuren av Allmänna Säkerhetstjänsten, och blev mycket omfattande. Både öppen och hemlig censur förekom.

Staffan Karlsson har länge arbetat med att dokumentera posthanteringen under andra världskriget och har sammanställt en omfattande utställningssamling på temat ”Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder under krigs- och beredskapsförhållanden”. Samlingen omfattar perioden från 1915 till 1990-talet, men fokus ligger på andra världskriget. Bland annat visas exempel på försändelser till och från mottagare som regelmässigt fick sin post öppnad utan att bli informerade om det. Kuverten ångades upp, innehållet kontrollerades, och sedan klistrades kuverten igen och återgick i postbehandlingen.

Staffan fick under 2019 belöning ur Karl-Erik Stenbergs minnesfond för att han ”varit drivande för utveckling och förnyelse från ett traditionellt militärpostsamlande till militär posthistoria i dess vidaste mening”. Samlingen om postrestriktioner är ett bra exempel på detta.

Hela samlingen finns att se på utställningssajten Netex: http://netex.se/postrestriktioner/

• Bilderna är som vanligt klickbara för större sådana

Posta en kommentar