Nyhetsbrev från SFF:s förbundsstyrelsen 1/2016

Förbundsstyrelsen presenterar årets första nyhetsbrev.

Nyhetsbrev från SFF:s förbundsstyrelse nr 1/2016 (160420)

Kurs för utställningsarrangörer
Vi behöver fler regionala och nationella utställningar under de närmaste åren. För närvarande har vi endast Hallfrim 2016 den 12–14 augusti i Halmstad som är inplanerat. Under Hallfrim kommer en kurs för blivande utställningsarrangörer att genomföras. Se vår hemsida för ytterligare information: https://www.sff.nu/kurs-for-utstallningsarrangorer-vid-hallfrim/
Det är nu hög tid att anmäla sig till kursen. Sista anmälningsdag är den 30 april. Anmälningsblankett bifogas i separat fil. Vi hoppas på positivt gensvar från våra föreningar!

Nya SFF-klubbar
SFF har fått tillökning med fyra föreningar: Marks Frimärksklubb, Stockholms Pensionärers Frimärksklubb, Upplands Vykortsförening och Posthistoriska nätverket.

När bildades din förening?
I förra nyhetsbrevet berättade vi att vi bygger upp en databas med information om när lokalföreningarna bildades. Ännu saknas information från många föreningar och förbundsstyrelsen ber därför alla föreningar att meddela datum för bildandet av er klubb.

Skicka er information till Bo Dahlner,  dahlner@duv.se

Posta en kommentar