Nyborg 2020 flyttas till 2023

– Det är med största beklagande att vi har beslutat att skjuta upp årets nationella frimärksutställning, men den nuvarande corona-situationen i Danmark gör genomförandet av utställningen mycket osäker, noteras från kommittén för Nyborg 2020.

– Även om registreringarna av utställningsutställningar hittills har varit i stort sett som förväntat, är vi rädda för att vi inte når 400–500 utställda ramsidor, som var vårt mål.

– Med ett fortsatt monteringsförbud på över 100 personer och ett nuvarande ökande infektionspress – bland annat i Nyborg – är vi mycket osäkra på om vi kan få ett tillfredsställande antal besökare på utställningen.

Utställningskommittén har därför beslutat att skjuta upp utställningen till 2023, så att den inte faller ovanpå redan planerade nationella och nordiska utställningar. Datumen för utställningen har ännu inte fastställts. Det beror på möjligheterna för några utställningshallar etcetera. Man räknar med att kunna meddela ett datum runt årsskiftet.

– Vi är naturligtvis väldigt ledsna över att vi har varit tvungna att fatta detta svåra beslut. Vi såg verkligen fram emot att visa vad Nyborg och Fyn kan göra på utställningsfronten.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic