Ny litteratur är på gång

Det har inte producerats några böcker det senaste året men för 2012 kan det bli en eller flera utgåvor.

Litteraturgruppen jobbar med framtida litteraturutgivning och ska ta fram riktlinjer på vilket sätt förbundet ska stimulera bokutgivning.
Det kan också bli aktuellt att scanna in äldre årgångar av SFT Filatelisten för att medlemmar ska kunna ta del av dessa på hemsidan.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic