Nu heter det Postnord

I dag byter koncernen och moderbolaget Posten Norden namn till Postnord. Övriga varumärken, bland dem Posten, Post Danmark och Strålfors, kvarstår som i dag. Efter samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S fick koncernen det tillfälliga namnet Posten Norden AB. Sedan samgåendet har målsättningen varit att införa ett permanent och internationellt gångbart namn för koncernen.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic