Nu blir det nationell bedömningsutställning Postex 2019

Det blir ingen nationell utställning 2019 och därför blir det i stället en så kallad Postex i anslutning till Ienecopia i Huskvarna/Jönköping i april 2019.

Bengt Bengtsson berättar:
Vi kan konstatera att det under 2019 inte kommer att anordnas någon nationell utställning i Sverige som uppfyller de behov utställare har att kvalificera sig för kommande nordiska och internationella utställningar. Utställningskommittén har därför beslutat arrangera en kvalificeringsutställning på nationell nivå, kallad Postex 2019, i Jönköping den 28 april 2019.

• Inte offentlig
Utställningen kommer inte att vara offentlig utan tillgår så att utställarna sänder eller personligen överlämnar sina exponat, vilka kommer att bedömas av en jury, på vanligt sätt utsedd av utställningskommittén.

Inga medaljer kommer att delas ut, endast bedömningsprotokoll och diplom. Postex 2019 är en nationell utställning, öppen endast för dem som tidigare kvalificerat sig på regional nivå. Det innebär för seniorer att ett exponat måste ha erhållit minst 65 poäng vid regional utställning eller motsvarande i övriga nordiska länder. Exponat som tidigare har uppnått 75 poäng eller däröver vid nationell utställning kan inte ställas ut.

För ungdomar gäller att exponatet måste ha uppnått minst 50 poäng vid regional utställning. Ungdomsexponat som tidigare uppnått 60 poäng eller däröver i åldersgrupp A respektive 65 poäng eller däröver i åldersgrupperna B och C kan inte ställas ut.

• Anmälan senast 15 februari
Exponat som deltar i den regionala utställningen Ienecopia 2019 kan anmälas till Postex 2019. Särskild anmälan erfordras dock för Postex 2019. Förutsatt att ovan angivna kvalificeringsgränser uppnås i Ienecopia 2019, deltar exponatet då även i Postex 2019, som genomförs efter att juryarbetet i Ienecopia 2019 avslutats. För exponat som ställs ut vid Stockholmia 2019 får där uppnådda resultat tillgodoräknas motsvarande en nationell utställning.

Anmälan om deltagande ska vara Postex 2019 tillhanda senast den 15 februari 2019 och sänds till Bengt Bengtsson, Snidaregatan 8, 432 43 Varberg. Tel. 070–585 07 49 

Här finns reglementet (pdf)

Här finns anmälningsblankett (pdf)

Posta en kommentar