Norrphil 2022

NYHETER
Här finns bulletin 1 (länk till pdf)
Här finns anmälningsblanketten (länk till pdf)
Här finns en liten artikel från 12 april 2021 (länk)

Norrorts Frimärksförening i Täby arrangerar 4–6 mars 2022 den regionala och nationella frimärksutställningen Norrphil 2022.
Lokal blir Tibble Gymnasium, Attundavägen 1, Täby som är beläget 150 meter från Täby Centrum samt 200 meter från Roslagsbanans station Täby Centrum och bussterminalen Täby Centrum.
Det blir plats för 350 ramsidor.


Någon formell inbjudan till utländskt deltagande kommer inte att ske. Medlemmar i andra länders filatelistförbund äger dock rätt att anmäla exponat och delta i utställningen i konkurrens med svenska utställare.


Bulletin 1 avses att skickas ut/publiceras sent under våren 2021. Vi presenterar den här på hemsidan tillsammans med övrig information.


Bilder nedan från Norrphil 2009