Norrphil 2022 blir årets mässa

NorrPhil 2022 kommer att bli årets frimärks- och vykortsutställning i Sverige 2022 och en folkfest. Utställningen kommer att äga rum 4 – 6 mars, Tibble Gymnasium, Täby, Stockholm med 15 min. pendelavstånd till Stockholms City. Utställningen kommer att omfatta mer än 350 ramsidor.

Alla vanliga utställningsklasser finns representerade, men också filatelistiska objekt i världsklass. Bl.a. kommer mästarklassexponatet ” Sweden´s Great Power Era Wars & Swedes in Active Service Abroad 1543 – 1905 och det mycket populära ungdomsexponatet “The Magic Harry Potter” av Matilda Larsson kommer att visas.

På plats kommer också finnas handlare, experter för rådgivning, intressanta föredragshållare, lotterier och mycket annat.  Mässan kommer ha en folklig framtoning, d.v.s. att vara berikande för alla besökande. Nybörjare, erfarna samlare, specialister, personer som har ärvt en samling och behöver rådgivning samt samlare som återuppväckts av pandemin och behöver inspiration. Alla kommer att kunna beredas möjligheter att få sina frågor och idéer besvarade och prövade. Aktiviteter för sportlovslediga ungdomar kommer att finnas i god omfattning.

En mycket erfaren och initiativkraftig utställningskommitté under ledning av Mats Söderberg borgar för en givande, inspirerande och trivsam frimärks- och vykortsmässa under tre vintriga marsdagar.

Läs mer…

Posta en kommentar