Norrbottens Filatelistförening

Möten våren 2019

  • 8/1
  • 12/2 Årsmöte, dragning närvarolotteri
  • 12/3 Vårauktion, förmodligen fortsatt ex Floderus
  • 9/4
  • 14/5 Våravslutning med bland annat dragning säsonglotteri.

Möteslokal: Kungsgatan 28, Luleå kl. 19.00

Styrelse 2019

Ordförande: Vincent Timmerman
Sekreterare: Bengt Martinsson
Kassör: Gösta Nordmark
Ledamöter: Lars Persson och Per-ÅkeWikström
Suppleanter: Mats Nilsson och Roger Palo
Lotteriföreståndare: Roger Palo
Redaktör hemsida: Mats Nilsson