Nordia 2013 IslandHär finns resultatlistan – palmares.  (pdf 24 jun 2013)

93 högsta svenska poängen på Island
Vi har nu fått komplett resultatförteckning för det svenska deltagandet på NORDIA 2013 på Island.
Det blev fem svenska guld
• 91 Lennart Daun, Anders Lundgren och Anders Olasson
• 90 Friedhelm Bernhardt och Magnus Gartrup

I mästarklassen blev det dansk seger med delad tredjeplats till Lennart Ivarsson och Göran Persson.

I ungdomsklassen fick svenska Mathilda Larsson högsta utmärkelsen vermeil. Hon fick högst poäng av alla från Sverige, hela 93 poäng.

De svenska resultaten med poäng och medaljer finns här. (pdf)

(9 juni 2013)

x

Fem svenska guld på Island
Redan under första dagen offentliggjordes medaljerna på NORDIA 2013 på Island. Det blev fem svenska guld. Poängen meddelas dock inte förrän på banketten i morgon kväll. Se den preliminära förteckningen på de svenska medaljerna här. (7 juni 2013)

x

Intresset för NORDIA 2012 i Reykjavik i juni är stort. 38 svenska exponat kommer att fylla 214 ramsidor plus att det också finns två svenska litteraturexponat med.

Flest svenska exponat finns det i posthistoria (7) följt av traditionell filateli (6), vykort (6), open (6), motiv (3) och ungdom (3). Det är två exponat vardera i mästarklassen, helsaker och litteratur samt ett vardera i aerofilateli, stämpelmärken och juryklass.

Så här fördelar sig de svenska exponaten i storlek 15 x 8 ramsidor, 1×7, 4×6, 10×5, 1×4, 2×2 och 5×1 eller tillsammans 214 ramsidor

Här finns alla de antagna svenska exponaten. (pdf)

Länk till det isländska förbundet.

Länk till NORDIA 2013.

(ovan inlagt 21 mars 2013)

*

Den 7–9 juni 2013 arrangerar Islands Filatelistförbund NORDIA 2013 i Garðabær, intill Reykjavik. Det är sjätte gången som NORDIA äger rum i Island. Inbjudan har nu gått ut till de nordiska filatelistförbunden och Scandinavian Collectors Club i USA.

Utställningen omfattar mästarklass och samtliga tävlingsklasser inklusive Open och vykort. För att ställa ut måste man på nationell nivå eller högre uppnått en silvermedalj (70 poäng).

För ungdom gäller 60 poäng i åldersgrupp A och 65 poäng i åldersgrupperna B och C. För enramsexponat har man ingen sådan poänggräns, kravet är dock att exponatet ska ha varit utställt i en nationell utställning.

Litteratur kan anmälas utan några särskilda kvalifikationer. Svenska utställare kan åberopa resultat uppnådda i nationella utställningar i samtliga nordiska länder och i de övriga utställningar där vi haft svensk representation.

Avgiften per ram och per litteraturexponat är 25 euro, cirka 225 kronor. Till detta kommer SFF:s utställaravgift med 600 kronor per exponat, för litteratur 300 kronor. Inga ram- eller utställaravgifter utgår för ungdom.

Gemensam transport av exponaten kommer att anordnas och återsändandet från utställningen till kommissarien bekostas av utställningen.

Specialreglemente och anmälningsblankett finns på utställningens hemsida www.nordia2013.is och kan även rekvireras från den svenske kommissarien. Anmälningar ska vara kommissarien tillhanda senast den 21 januari 2013.

Välkommen med din anmälan!

Utställningskommissarie:
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 Varberg
Tel: 070-585 07 49
E-post: bengt@bengtsson.org

Drivs av Wordpress, av Cynatic