Nomineringar till PostNord

PostNord AB håller ordinarie årsstämma den 18 april 2013.

Sverige och Danmark har tidigare nominerat Jens Moberg som styrelseordförande för bolaget. Dessutom har Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jonas Iversen nominerats till omval och Anitra Steen till nyval.

Till årsstämman görs även följande nomineringar: Omval av styrelseledamoten Torben Janholt och nyval av Sisse Fjeldsted Rasmussen och Christian Ellegaard.

Torben Janholt invaldes i styrelsen 2009.

Sisse Fjeldsted Rasmussen är idag CFO i Scandinavian Tobacco Group. Hon har en revisionsbakgrund från Arthur Andersen och Deloitte.

Christian Ellegaard sitter i den globala ledningen för Berendsen-koncernen. Han arbetar internationellt som chef för Berendsens facility-verksamhet.

Inte heller denna gången har någon från filatelistförbundet nominerats…

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic