Netex övergår till SFF

Posthistoriska Nätverket har haft sitt försenade årsmöte och det blev enhälligt beslut att överlåta Netex till SFF, upplösa föreningen och skicka med föreningens återstående kassa som ekonomisk grundplåt för den fortsatta driften av Netex.

Beslutet om upplösning ska bekräftas av ett andra föreningsmöte, som kommer att hållas i januari. Men överlåtelsen av Netex kan vi gå vidare med redan nu.

Förbundsstyrelsen är positivt inställd och en arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram förutsättningarna för ett genomförande. I denna ingår Per Gustafson och Tomas Karlsson från Posthistoriska Nätverket samt Mikael Blomquist från SFF-styrelsen.

netex-logo-190902-20x7

Posta en kommentar