Netex kan komma att gå in i SFF

Posthistoriska Nätverket har föreslagit att SFF skall svara för hemsidan Netex och detta diskuterades vid styrelsens telefonmöte den 30 augusti 2019.
Styrelsen är positivt inställd och en arbetsgrupp har nu tillsatts för att ta fram förutsättningarna för ett genomförande. I denna ska ingå Per Gustafson och Tomas Karlsson från Posthistoriska Nätverket samt Mikael Blomquist från SFF-styrelsen.

Posta en kommentar