Nästan 50.000 för värnamomärkena

Fyra exemplar av de så kallade värnamofrimärkena såldes i helgen för nästan 50.000 kronor.

Årets upplaga av frimärks- och vykortsauktion blev en klar succé för filatelistföreningen i Trollhättan. Det var många anbud och välbesökt lokal.
– Det var de så kallade Värnamomärken som lockade, säger Eric Johansson i föreningen

De två ostämplade märkena gick för tillsammans 9.000 kronor. De stämplade fick gå igenom en spännande budgivning och hamnade till slut i nivå med 18.600 per stycket av en och samma köpare.

– Hela auktionen blev en framgång och den bästa som föreningen någonsin genomfört. Stor del av objekten klubbades igenom av auktionisterna  Björn Rosvall  och Lennart Sikström. Allt som allt rörde det sig om 850 poster, berättar Eric Johansson.

Det stämplade Sverige och vykorten hade bra budgivning.


55-öringen i stämplat skick gick för 18.600 kronor.

Posta en kommentar