När trycktes detta vykort och av vem?

I morgon är det 1 maj och den är liktydig med arbetarrörelsens stora dag även om det numera blivit andra aktiviteter som fiskepremiär, röja i trädgården eller annat. Vi presenterar ett vykort med anknytning till arbetarrörelsen som vi har lite frågor om.

Sedan 1890 har det varit demonstration på 1 maj. Bland talarna detta år märktes Hjalmar Branting, Hinke Bergegren och August Palm. Då var det krav på åttatimmarsdag som gällde och en annan fråga som ofta kom upp var allmän rösträtt. Först 1919 – efter andra världskriget – beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Det är alltså snart 100 år sedan dess. Vi kan gissa att det år 2019 ges ut ett frimärke kring detta…

Kortet är dessvärre ofrankerat och därför svårt att åldersbestämma lite mer exakt. Det är dock sannolikt från någon gång 1900–1905. Att det är före 1905 är helt klart då det är odelad adressida. Delad adressida infördes nämligen 1904–1905.

I nedre vänstra hörnet finns en ”stämpel” F 1879. Kanske kan det röra sig om tryckeriföretags etableringsår.

Den som har mer att berätta får gärna skiva i kommentarsfältet eller skicka oss e-post till info@sff.nu.

allman-rostratt-1905

allman-rostratt-1905bs

Posta en kommentar