När öppnar museerna?

Vi har fått en fråga från en läsare kring Postmuseum och andra museers öppettider på grund av coronapandemin.

Noteras kan att de flesta museer i landet håller helt stängt. Så är det exempelvis på Postmuseum där endast butiken har öppet vissa tider.

Regeringen har för övrigt gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.

Frimärkena som vi visar kommer från Luxemburg, de tredje i vår miniserie. Det är ett häfte som gavs ut i december och behandlar lokala museer .


Posta en kommentar