Några tankar kring BC/CB- par

Det jag allra först vill fastslå är att det bara finns klippta CC-par. Om man klippte ett BC/CB-par skulle man in båda fallen få ett BB-par, eller hur?

Bilderna lånade från Samlamera

Med detta sagt så är det en väldigt tråkig sak för filatelin att ovanstående förekommer. Att någon enskild person gör det för att fylla en lucka i sin samling kan jag förstå men att göra det för att lura andra filatelister är simpelt. Hur ser då läget ut i dag?

Jag har själv inte någon avancerad Sverigesamling men strax före nyår fick jag upp ögonen för klippta par i och med att jag och Lars Nordberg hade flera samtal med Tradera. Dessutom läste jag en intressant artikel i Filatelisten, där dessa avarter beskrevs. Jag kontaktade artikelförfattaren och fick värdefulla tips att gå vidare med. Det ledde till att jag började leta efter falska par på auktionssajter som Tradera, Samlamera och Facebook men även i kataloger från firmor.

Det var inga problem att finna sådana men de som jag hörde av mig till vid tveksamheter, de gick för det mesta i försvarsställning genom att antingen förklara sin egen okunskap eller ifrågasätta min bedömning i mer eller mindre starka ordalag. Bara några enstaka tackade för påpekandet och ändrade i beskrivningen eller tog bort objektet.

Hur tycker jag då man ska se om det är ett äkta BC/CB-par? Mitt enkla sätt är att mäta avståndet mellan inre delen av sidoperforeringarna på C-märket. Avståndet på B-märket ska då inte understiga detta mått utan det ska vara något större. Är det inte det så betraktar jag paret som möjligen eller säkert klippt och inte värt att ha i en samling eller sälja.

Vän av ordning påpekar nu att man på helark kan finna par där B-märket har ett kortare mått än C-märket. Det är riktigt men när helark görs om till par så försvinner referensen bakåt och paret är inte längre säkert då det lika gärna kan vara ett klippt par. Ett fyrblock eller större kombinationer med flera BC/CB-par skulle möjligen kännas något tryggare men personligen skulle jag inte chansa. Slutligen är kompletta häften med BC/CB-par lättare att lite på.

Jag tar gärna emot synpunkter på ovanstående.

Med vänlig hälsning

Bo Göransson

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Christer Grimbrandt skriver:

    Det är mycket lätt att avslöja klippta BC .