Möts på GOTHEX

Sidan för GOTHEX 2011 är uppdaterad med ett möte.

Lördag 3/9 kl. 13.00–14.00 har Posthistoriska Nätverket  möte i Tabernaklet.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Pia Börjeson skriver:

    Lars Haagen och Ivan Hansson kommer att presentera föreningens senaste initiativ, NETEX. De svara på frågor om föreningen och internetutställningarna samt visar på dator hur det går till.
    Välkommen!