Modern Filateli på BALTEX 2014

Idén till utställningsklassen Modern Filateli kommer från ett mångårigt samarbete mellan Filatelistförbunden i Schweiz, Österrike, Liechtenstein och Tyskland. Sedan 2001 har den varit ett stående inslag på ett antal bilaterala utställningar mellan dessa länder. På NORDIA 2012 i Roskilde introducerade danskarna den, och nu gör vi ett försök i Sverige på BALTEX 2014.
Vi samlar frimärken på olika sätt och på olika nivåer. Vi samlar dem i allt från pergamynkuvert i lådor, i insticksböcker, på färdigtryckta sidor med insticksfickor till egenhändigt tillverkade ark med egna texter. Vi samlar förstadagsbrev, häften, maxikort… Vi samlar dem efter länder, kronologi, motiv, stämplar…

Med utställningsklassen ”Modern Filateli” på BALTEX 2014 är det vår målsättning att ge dig som samlar modernt material, kanske genom att abonnera på Postens årssatser och förstadagsbrev, en chans att uppleva glädjen med att skapa dina helt personliga blad och dela med dig av vad du har åstadkommit. Det finns inget reglemente som styr den här klassen, och det finns ingen jury som poängsätter ditt exponat efter till exempel hur sällsynta dina objekt är eller andra kriterier.

Det är publiken som röstar fram det vinnande exponatet. Dock har vi några riktlinjer:
• Utställare skall vara medlem i sitt hemlands filatelistförbund eller ungdomsförbund
• Samlingen skall baseras på filatelistiska objekt
• Inget objekt får vara äldre än 25 år, det vill säga utgivet tidigare än 1 januari 1989.
• Varje utställare får en ramsida, vilket motsvarar 16 A4-ark, till sitt förfogande
• Svarta eller starkt färgade blad kan ej accepteras
• Antalet ramar är begränsat och arrangören förbehåller sig rätten att, vid många anmälningar, göra ett urval bland de anmälda exponaten.
• Ett deltagande i den här utställningsklassen kvalificerar inte till deltagande i andra utställningar.
• Priser tilldelas utställarna av de tre exponat som får flest röster.
• Bland dem av publiken som röstat på det vinnande exponatet lottas en vinnare, som också erhåller ett pris

Så plocka fram dina vackraste samlarobjekt och din kreativitet. Ditt deltagande är kostnadsfritt, men tänk på att ditt exponat måste vara färdigmonterat vid utställningens början. Det finns många webbsidor som har utställningar på nätet, om du behöver tips och inspiration.

Om du vill veta mer om utställningen, gå in på hemsidan www.baltex2014.se. Där hittar du också hur du kan komma i kontakt med oss för att anmäla ditt exponat eller om du behöver ytterligare upplysningar.
Anmälningstiden går ut den 31 mars 2014.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic