Medlem betalning – How to pay

För att undvika höga kostnader för betalning från utlandet har vi ett paypalkonto.

Ni kan via paypal betala till pay@sff.nu.

Det kan gälla medlemsavgift, bokinköp med mera.

Betalning kan också göras till vår
BIC / IBAN: handsess / SE23 6000 0000 0008 5214 6388

Här följer lite text på engelska:

To avoid high costs for payments from abroad  we have a paypal account.

You can use paypal to pay@sff.nu.

It may be a membership fee, book purchases and more.

You can also use:

BIC / IBAN: handsess / SE23 6000 0000 0008 5214 6388