Meddela vårens mötesdagar

Vi håller på att sammanställa vårens mötesdagar på vår sida för möten samt för Filatelisten nummer 8. Vi ber alla föreningar som inte meddelat oss mötesdagar att göra det snarast och senast torsdag 19 november. Skicka till info@sff.nu.

Posta en kommentar