Meddela föreningsavgiften för 2014

Förbundskansliet håller på att slutföra arbetet inför utskrift av medemsavierna för 2014. Föreningar som har central inkassering måste snarast meddela föreningsavgiften till kansli@sff.nu. Det måste ske även om avgiften är oförändrad.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic