Mats Söderberg blir kommissarie för Estex 2020

Estex 2020 har nu inkommit med förfrågan om svenska exponat. Utställningen som är nationell med internationellt deltagande anordnas den 10–12 juli 2020 i Estlands Nationalmuseum i Tartu.
Utställningskommittén har beslutat att utse Mats Söderberg som svensk kommissarie – lagledare – för Estex 2020.

Mats var svensk kommissarie för Estex 2018 och har nära kontakter med estnisk filateli.

2020 planeras två internationella utställningar där Sverige är representerat med kommissarier: London (2–9/5) och Indonesia (6–11/8). Svenska kommissarier där är Jan Berg respektive Cajsa Ojakangas.

Mats Söderberg

Mats Söderberg

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic