Mats och Gunnar i fokus i Halmstad

Mats Ahlmark och Gunnar Dahlvig hyllades lite speciellt när Halmstads Filatelistförening hade årsmöte.

Det välbesökta årsmötet ägde rum den 8 februari 2017. Efter några år på posten som ordförande avgick Gunnar Dahlvig och han avtackades med blommor. Gunnars insatser har varit ovärderliga i samband med firandet av föreningens 100-årsjubileum och utställningen Hallfrim 2016 där han på ett mycket förtjänstfullt sätt var kommissarie.

Som ny ordförande valdes Roiene Engdahl med stor erfarenhet inom föreningslivet. Förutom frimärken intresserar sig Roiene för olika former av idrott och då speciellt fotboll med Halmia som favoritlag.

I övrigt omvaldes hela styrelsen och medlemsavgifterna förblev oförändrade.

Föreningen fick dessutom en hedersmedlem. Det blev Mats Ahlmark från Falkenberg. Han var ordförande i organisationskommittén för Hallfrim 2016 och utan hans medverkan hade kanske utställningen aldrig blivit av.

Posta en kommentar