Mariestads Filatelistförening

OBS! Föreningen har upphört från årsskiftet 2017/2018

Möten hösten 2016 – våren 2017

 • 6/9
 • 4/10 
 • 1/11 
 • 6/12

  2017

 • 17/1 
 • 14/2 
 • 7/3 
 • 4/4

Vid alla våra träffar finns tillgång till servering.
Auktion och kaffeservering vid varje träff.
Vår klubblokal  finns Drottninggatan 4 och varje möte börjar kl. 19.00

OBS!  Ändrad dag  till tisdag.

Kontaktuppgifter:

 • Ordförande: Bengt Ryberg
 • Sekreterare: Börje Mårtensson
 • Kassör: Peter Alsterberg
 • Ledamot: Inga Friberg Karslsson 0501–13123
 • Ledamot: Sven-Olof Andersson 0501–15472

 

Drivs av Wordpress, av Cynatic