Lugn världskongress i Korea

I går genomfördes den 71:a FIP-kongressen i Seoul, Korea. Det blev en mycket friktionsfri och snabbt genomförd kongress.

Den filatelistiska världen verkar mycket förnöjd i alla fall på ytan. Mitt uppdrag var att som svensk delegat representera Sveriges Filatelist-Förbund samt med fullmakt också representera Nederländerna. Dessutom att som ordförande för FIP:s kommission för motivfilateli rapportera genomförda och planerade aktiviteter. Följande summering från kongressen anser jag vara relevant.

86 av 91 medlemsländer inom FIP var representerade.
Monaco valdes in som nytt medlemsland – nummer 92.
Samtliga FIP-styrelserapporter samt kommissionsrapporter godkändes utan ifrågasättande eller andra diskussioner.

Presidentvalet stod mellan återval av Tay Peng Hian (Singapore) eller nyval av Nicos Rangos (Cypern). Tay återvaldes med 56 röster, 27 för Rangos och 3 blanka röster.

Vicepresidenten för Asien, Surajit Gongvatana (Thailand) avtackades och till ny vicepresident för Asien valdes Bernhard Beston (Australien), utan konkurrens, med 74 röster (12 blanka röster).

Som ledamot för Asien ersattes Bernhard Beston med Prakob Chirakiti (Thailand) som valdes med 78 röster (8 blanka).

Vicepresidenterna Aranaz (Spanien) och Eaton (Paraguay), samt ledamöterna Jimenez (Frankrike) och McCann (USA), är valda fram till kongressen 2016.

Den på förhand omdiskuterade motionen om att förändra röstningsförfarandet till FIP-styrelsen, det vill säga om varje kontinent enbart skulle kunna rösta på sina egna styrelseplatser, vann INTE gehör av kongressen. 58 röstade nej och endast 28 röstade ja.

När det gäller utställningar så bekräftades tidigare kända utställningar, samt några nya utställningar har aviserats:
14–19 augusti 2015 Singapore
28 maj – 4 juni New York
Oktober 2016 Chinese Taipei
14–30 april 2018 Tel Aviv, Israel
November 2018 New Zealand

Slutsatsen av ovanstående aviserade utställningar är att nästa FIP-kongress också aviserades och den kommer att bli i samband med FIP-utställningen i Chinese Taipei under oktober 2016.

Jonas Hällström

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic