Lottor, Utrotningshotade djurarter och festliga ögonblick

I Finland kom det många olika frimärken i april. Fyra nya frimärksutgåvor med sammanlagt 12 separata frimärken gavs ut.

Lotta Svärd, som var en frivillig försvarsorganisation för kvinnor i Finland, grundades för hundra år sedan.

Med anledning av festen utges två frimärken. Bäst är lottorna kända från krigsåren 1939–1945, då de bidrog till försvaret i många olika underhålls- och hjälpuppgifter. Som mest bestod medlemskåren av ungefär 240 000 lottor och flicklottor, av vilka de yngsta var 8 år. Lottorna gjorde viktiga insatser också under återuppbyggnaden efter krigen.

I dag fokuserar Lotta Svärd Stiftelsen på rehabilitering och hjälp till äldre lottor. På 2000-talet har stiftelsen använt över 50 miljoner euro på denna verksamhet. I framtiden stödjer stiftelsen utbildningen av kvinnor för
krissituationer. Den underhåller och hjälper kvinnor och barn som drabbats av kris och värnar om lottaorganisationens historiska arv.

Posti har tillsammans med WWF gett ut frimärksserien Utrotningshotade djur. Den avslutande delen i serien börjar säljas i april. På de nya frimärkena presenteras kungsfiskaren, apollofjärilen och flygekorren.

Kungsfiskaren skiljer sig från de övriga fåglarna som påträffas i Finland genom att den har en skinande grann fjäderskrud. Kungsfiskaren trivs vid strömmande vatten. Den migrerar nödvändigtvis inte, utan försöker överleva vintern vid lämpliga ställen där isen har smält. I Finland hotas arten av stränga vintrar och störningar under dess häckning och fiske. Genom att återställa och skydda strömmande vatten är det möjligt att säkra kungsfiskarens livsmiljöer.

Apollofjärilen är en av Finlands största fjärilar. Den flyger från början av juli till mitten av augusti. Apollofjärilen trivs på solstekta ängar. Den hotas av att lämpliga livsmiljöer försvinner. Genom att skapa och upprätthålla
solstekta och öppna ängar är det möjligt att främja apollofjärilens överlevnad även i fortsättningen.

Flygekorren är ett storögt och gråfärgat nattdjur. Den har ett hudveck mellan fram- och baktassarna som gör att den kan glidflyga till och med tiotals meter från träd till träd. Flygekorren hotas av kalhyggen som hindrar
den från att glidflyga från träd till träd. Vi kan hjälpa flygekorren genom att bruka skogen hållbart och skydda skogsnaturen.

Efterlängtat frimärke för festliga ögonblick

I april introduceras också frimärket Festdag, som passar för olika typer av gratulationer. Med hjälp av märket kan avsändaren höja glaset till exempel med anledning av en examensfest, om besöket hos festföremålet uteblir till exempel på grund av coronarestriktionerna.

Frimärket firar samtidigt Klaus Welps långa karriär som frimärksdesigner. Det är nämligen Welps hundrade frimärke. På frimärkena av Klaus Welp, som är känd som en mångsidig grafiker och fotograf, har vi sett många olika motiv.

Posta en kommentar