London 2015

Återigen anordnas en internationell utställning i välkända Business Design Centre i London, denna gång en FEPA-utställning med F.I.P.-erkännande. Utställningen har en egen hemsida på adressen www.london2015.net med mycket intressant information.

london_2015_logo

LONDON 2015 den 13–16 maj 2015 kommer att omfatta tävlingsklasserna Traditionell Filateli, Posthistoria, Luftpost, Stämpelmärken, Helsaker, Motivfilateli, Literatur, Ungdom (endast en ram) och OPEN. Enramsexponat kan ställas ut inom respektive tävlingsklass.

Anmälan ska vara kommissarie Jan Berg tillhanda senast den 31 december 2013.

Jan Berg

Komissariebulletin 1 (15 okt 2013)
Tävlingsregler IREX (15 okt 2013)
Anmälningsformulär (15 okt 2013)

131015_london2015