Lennart Asplund har avlidit

Lennart Asplund, en synnerligen i flera sammanhang aktiv skarabo och filatelist, avled i tisdags morse den 13 augusti, nyligen fyllda 90 år och efter en kortare tids sjukdom. Han var född den 11 juli 1923 i Stockholm och kom till Skara i mitten på 1950-talet.

Lennart Asplund hade många järn i elden, livet igenom. När han kommit till Skara engagerade han sig i projektet West Expo och startade där sin resebyrå A-resor. Denna flyttades senare till Olins gränd. När han lade ner resebyrån var han flera år kanslist i Skara idrottsförening. Han var med i styrelsen för köpmannaföreningen och drev etableringsfrågor i Skara.

Han kom till Skara från Karlskoga, där han varit med om att bilda en filatelistförening. På hösten 1959 engagerade han sig i Skara filatelistförening i vilken han under åren 1974 till 2000 var ordförande.
Lennart vurmade för ungdomsfilatelin och ville engagera flera unga att börja samla frimärken.
Han var också engagerad i Sveriges Filatelist-Förbund av vilket han år 2009 fick guldplakett för 50 års medlemskap. Han drev olika frågor inom förbundet och var dess representant i det nybildade ungdomsförbundet SFU. Inom detta nedlade han ett stort arbete både i förbundsstyrelsen och i andra sammanhang. Han var en tid ordförande i Skaraborgsdistriktet.
Han var initiativtagare till förbundets egen tidning Sfung och var under flera år dess redaktör. Han var också under flera år förbundets revisor.

Som kunnig filatelist utnyttjades hans krafter som juryman vid utställningar och han var för övrigt själv drivande när Skaraföreningen arrangerade sina stora utställningar.
Inom SFU var han ett stort stöd för ledningen och han lämnar där ett stort tomrum efter sig.

Engagerad forskare
Som filatelist var han inte enbart frimärkssamlare utan även forskare. Han intresserade sig för äldre postvägar och han forskade kring gästgivaregårdar och postställen i Skaraborg.
Han var även vykortsamlare och även så samlade han Skarabilder i allmänhet.
Lennart hade en säregen hobby: Han samlade på giraffer och då inte enbart på frimärken utan även som bild eller figurer.

Han ledde flera studiecirklar i olika ämnen. På senare år främst om hans forskningsrabete kring kyrkorna i Skara stift.
Lennart hade, som sagt, många strängar på sin lyra. Han forskade kring Selma Lagerlöfs liv och leverne och han ägnade även tid åt Carl von Linné och då speciellt dennes västgötaresa.
Genom åren fick Lennart Asplund en stor vänkrets och många kommer att sakna honom, både för hans stora kunskaper, som han gärna delade med sig av, och för hans kamratskap.
Närmast sörjande är barnen Barbro, Sunnemo, Bengt, Tullinge, Sven, Huddinge, och Inga, Göteborg.

Gösta Karlsson
130814_lennart_asplund

Lennart Asplund har avlidit

Posta en kommentar

En enda kommentar
 1. Sven Wallén skriver:

  Begravningsgudstjänsten äger rum i Skara Domkyrka torsdag den 12 september kl 14:00.
  Efter akten i kyrkan inbjudes till minnesstund på Skara Stadshotell.
  Svar om deltagande önskas senast den 9 september till Begravningsbyrån Bo Svensson i Skara, telefon 0511-100 35.
  Lika välkommet som blommor är en gåva till Munkatorps Röda Korskrets Bg: 5507-1773. Märk talongen “Lennart Asplund”
  – o –
  Jag som skriver detta är Lennarts son Sven Wallén, nr 3 i barnaskaran.

Drivs av Wordpress, av Cynatic