Lång resa men kort möte vid DFF:s riksmöte

De nordiska länderna bjuder in representanter för grannländerna i Norden till sina kongresser och i lördags medverka Ulf Nilsson från SFF-styrelsen vid det danska riksmötet.

Efter 2,5 timmars körning och fem timmars bilkö (sju kilometers körning på denna tid på grund av jakt på förmodade brottslingar) kom vi äntligen fram till konferensanläggningen där DFF’s representantskapsmöte (motsvarande vår kongress) skulle hållas.

Mötet hölls på Fyn och uppslutningen verkade vara i samma storleksordning som i Sverige. Ordförande Niels Kristian Hansen framhöll i sitt anförande det goda samarbetet mellan svenska klubbar och danska. Även i en del organisatoriska frågor fanns svenska exempel. Många frågeställningar och problem är ju likartade i de flesta länder. När det internationella samarbetet togs upp var det nordiska samarbetet det viktigaste.

Efter tre timmars förhandlingar var mötet avslutat och efter lunch drogs en inspirationseftermiddag igång. Upplägget var inspirerat av det som hölls i Malmö.

Tre olika parallella sessioner avhandlade förbundsfrågor (hemsidan och litteratur), föreningsexempel (Vejle klubb och Nordia- och Djurs Filatelistiska högskola) och filatelistiska frågor (Traditionellt och Posthistoriskt).

Någon handlarmässa i direkt anslutning till mötet hölls ej men klubben i närliggande Vejle skulle ha stor ”byttedag” på söndagen.
Med detta var mötet över och kosan kunde ställas hemåt, denna gång med ohindrad framfart.

Läs mer om riksmötet på danska förbundets hemsida (länk)

Ulf Nilsson i SFF-styrelsen

Posta en kommentar