Kurs arrangeras för utställningsarrangörer

Efter Hallfrim 2016 i Halmstad i augusti finns det ingen frimärks- och/eller vykortsutställning inplanerad i Sverige. Det är en stor brist och riskerar på sikt möjligheterna för den som vill delta i internationella utställningar. Samtidigt får utställare som vill ställa ut i Sverige inge chans att göra det.

Förbundsstyrelsen har med anledning av detta beslutat att det ska genomföras en kurs för (blivande) utställningsarrangörer i samband med Hallfrim.

Syftet med kursen är att deltagarna ska våga ta på sig ansvar för en frimärksutställning, genom att få den kunskap som behövs för att arrangera den. Kursledare är Mats Söderberg, nyligen ansvarig för Nordia 2015 i Upplands Väsby och tidigare ansvarig för såväl Norrphil 2004 som 2009.

Med som instruktörer på kursen är Lennart Lundh, generalkommissarie vid Nordia 2015 och tidigare kommissarie vid Norrphil 2004 och 2009 samt Christer Mårtensson, ansvarig för Eslövia 2011 och Baltex 2014. Det är således en trio med gedigen arrangörserfarenhet som kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. En liknande kurs genomfördes i Trollhättan 2008.

Kursen kommer att genomföras 12 augusti 2016 klockan 13.00 – 13 augusti klockan 17.00. Därefter återstår hela söndagen den 14 augusti för att njuta av utställningen och återkoppla till hur arrangörerna har gjort där.

Det kostar 500 kr att delta, vilket respektive förening borde kunna stå för. Till det kommer kostnader för resa, logi och måltider.

För att vi ska få en uppfattning om intresset för en sådan kurs vill vi att respektive förening snarast skickar en intresseanmälan till Mats Söderberg (e-post mats.soderberg@mbox302.swipnet.se ).

Har du frågor – ring gärna Mats: 070–733 04 80.

Anmälan måste ske senast den 30 april. Använd bilagan.

Bilaga – anmälningsblankett till utställarkurs (word)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic