Kongressprotkollet presenterat

Det senaste kongressprotokollet från Borås i april finns nu utlagt under förbundet/kongressen. Originalet med underskrifter förvaras på förbundskansliet. Se protokollet här. (pdf)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic