Kongressen 2012

Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud.Kongressen 2014 hålls i Jönköping, preliminärt 11–13 april. Mer information kommer i slutet april 2013

Kongressen 2012 i Borås