Kongress 2022

Kallelse till Sveriges Filatelistförbunds kongress den 2-3 april 2022
Kongressen kommer att hållas i Kulturhuset i Täby. Kongressen 2020 hölls digitalt. Eftersom alla ärenden inte hanterades då, så flyttades de kvarstående t.ex. motioner m.m. till denna kongress.

Preliminära tider
Vi börjar efter lunch lördag den 2 april. Kongressen startar kl. 13:00.
Målet är att den skall avslutas senast kl. 13:00 dagen därpå.

Tider att följa:

  • Motioner skall vara inskickade senast 15/12-2021
  • Anmälan och beställning av mat senast 15/2-2022, gärna tidigare

Här kan du ladda ned inbjudan med delegatanmälan och matbeställning samt hotellinformation mm: