Kongress 2022

På grund av pandemin har SFF tvingats flytta kongressen till helgen 14-15 maj. Ursprunglig kongresslokal var redan uppbokad för andra aktiviteter varför kongressen, i stället, genomförs i elevmatsalen på Tibble Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby. Det är cirka 150 m från Täby Centrum. Ingången till Tibble Teater som ligger i samma kvarter som gymnasiet ska användas.

Kallelse till Sveriges Filatelistförbunds kongress den 14-15 maj 2022
Kongressen kommer att hållas i elevmatsalen på Tibble Gymnasium. Kongressen 2020 hölls digitalt. Eftersom alla ärenden inte hanterades då, så flyttades de kvarstående t.ex. motioner m.m. till denna kongress.

Preliminära tider
Vi börjar efter lunch lördag den 14 maj Kongressen startar kl. 13:00.
Målet är att den skall avslutas senast kl. 13:00 dagen därpå.

Tider att följa:

  • Motioner skall vara inskickade senast 15/12-2021
  • Anmälan och beställning av mat senast 11/3-2022, gärna tidigare

Hur tar man sig mellan Tibble gymnasium och Scandic Täby?
Det är en promenad på ca. 15 min eller ta Buss nr 605 från Täby C mot Danderyds sjukhus, hållplats Kanalvägen. Finn vägen på Hitta.se
Parkering sker på framsidan av gymnasiet där det är en icke tidsbegränsad parkering.

Här kan du ladda ned alla handlingar