Klassisk europeisk posthistoria på Netex

Göran Fredrikson är känd för de flesta som brev- och vykortshandlare, men han har också en fin posthistorisk utställningssamling som nu kan studeras på Netex..

När frimärken infördes i allt fler länder i mitten av 1800-talet uppstod ett nytt postalt fenomen: Underfrankerade brev. Innan Världspostunionen kom på plats och införde standardiserade porton för internationell post var posttaxorna komplicerade, med olika porton beroende på land och befordringsväg. Under tidig frimärkstid var det därför ganska vanligt med underfrankerade brev.

Temat för Görans samling är stämplar som postförvaltningar runt om i Europa använde för att tala om att brev inte var tillräckligt frankerade. Tidsperioden är från frimärkenas införande i respektive land och fram till 1874 när den första världspostkonventionen undertecknades.

Exponatet är ett resultat av många års samlande och innehåller vackra och ovanliga brev med klassiska europeiska frimärksutgåvor. Senast visades det på den stora Stockholmia-utställningen förra året. Nu finns det också att se på SFF:s utställningssajt Netex: http://netex.se/insufficiently-prepaid/

Posta en kommentar