Karlstads Filatelist- och vykortsförening

Möten 2020

  • 15/1
  • 19/2
  • 18/3
  • 15/4
  • 13/5
  • 21/10
  • 18/11
  • 9/12

Tid: kl 18.30
Plats: SKPF:s lokal på Vävaregatan 4

Styrelsen:
Kurt Runhäll – ordförande
Mikael Blomquist – sekreterare
Tomas Carlsson – kassör

Kontaktperson: Mikael Blomquist. Telefon: 073–398 10 08. E-post: mikael.blomquist@telia.com.

Med hemsida hos SFF från 161122