Karl-Erik Stenberg

Belöning ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond

Karl-Erik Stenberg var en av Sveriges främsta filatelister, bördig från Finland. Han grundade Norrorts Frimärksförening 1969. I samband med Karl-Eriks bortgång instiftade föreningen Karl-Erik Stenbergs minnesfond.

Belöning kan tilldelas den person, eller organisation, som ”gjort framstående insatser för filatelins utveckling och förnyelse”. Följande har fått belöning ur minnesfonden:

 • 2000 – Lennart Ivarsson
 • 2001 – Helena Obermüller-Wilén
 • 2002 – Ingen utdelning
 • 2003 – Gösta Karlsson och Sören Andersson
 • 2004 – Jonas Hällström
 • 2005 – Börje Wallberg och Ulla Wengraf
 • 2006 – Ingen utdelning
 • 2007 – Christer Brunström och Trollhättans Filatelistförenings ungdomssektion
 • 2008 – Ingen utdelning
 • 2009 – Jan Billgren och Kjell Arvidsson
 • 2010 – Ingvar Larsson
 • 2011 – Gunnar Dahlstrand och Kjell Nilson
 • 2012 – Leif Bergman

Belöningen består av diplom, penningbelöning eller konstföremål allt efter mottagarens önskemål samt en särskild nål att bära till kavaj.

Känner Du någon filatelist som skulle kunna ha en plats bland sådan idel ädel adel inom filatelin? Skicka i så fall in Ditt förslag, med bra motivering till minnesfondens styrelse Adress Mats Söderberg, Ellagårdsvägen 135, 187 45 Täby eller e-post mats.soderberg@mbox302.swipnet.se.

Drivs av Wordpress, av Cynatic