Kan bli två och tre ramar på utställningar

Det senaste numret av Fepa Nytt har en artikel av Rainer Fuchs som bjuder in diskussion om huruvida två- eller treramsexponat ska kunna delta i internationella utställningar på samma sätt som med en ram.

Sedan artikeln publicerades har arrangörerna av Notos, som kommer att hållas i Aten 19–22 november 2021, beslutat att bjuda in ansökningar om exponat med två och tre ramar. Se den här länken.

Vid sitt möte den 20 februari diskuterade Fepa-styrelsen detta förslag och beslutade att genomföra en opinionsundersökning om det. Giancarlo Morolli har kontaktat medlemsförbunden och bett om dess synpunkter. Läsare av Fepas nyhetsbrev uppmanas också att meddela vad man tycker om förslaget. Skicka dina kommentarer till info@fepanews.com.

Fepa är en förkortning för det europeiska filatelistförbundet (länk).

Posta en kommentar