Jobbar med bokslutet…

Under ett par dagar har Ivan Forsgren och Jan Palmén från förbundsstyrelsen gästat förbundskansliet.
Det handlar som vanligt om att tillsammans med vår kanslist Therese Fornstål upprätta ett bokslut.

2015 gav ett plus i bokslutet och det blir samma glädjande besked även för 2016. Det är sjätte året i följd som förbundet visar ett positivt resultat. Förbundet har med andra ord god kontroll över sin ekonomi.

Den slutliga bokslutet presenteras senare. Det ska först behandlas av förbundsstyrelsen och sedan går det vidare till revisorerna.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic