Jan Gunnar är ny ordförande i Floby Filatelistförening

Efter något års vakans på ordförandeposten i Floby Filatelistförening har Jan Gunnar Axelsson valts till ny ordförande.

Jan Gunnar har lång erfarenhet av styrelsearbete bland annat i Västergötlands Bordtennisförbund samt i flera idrottsföreningar.

Jan Gunnars erfarenhet och engagemang kommer i fortsättningen bli betydelsefullt för Floby Filatelistförening.

Vice ordförande Henri Andreasson, till vänster, lämnar över ordförandeklubban till Jan Gunnar Axelsson.

Vice ordförande Henri Andreasson, till vänster, lämnar över ordförandeklubban till Jan Gunnar Axelsson.

Posta en kommentar