Introduktion till frimärkssamlande

Bo Dahlner presenterar en 16-sidig skrift som kan beställas från vårt förbundskansli i Älvsjö. Vi berättar lite om vad skriften innehåller.

I skriften ges fin information om exempelvis vad ett frimärkeär , förfilateli, vattenmärke, tandningar, frimärkspapperet, färgnyanser, stämplarnas utseende och avblötning av frimärken.

Förord

Den här skriften har tillkommit för att underlätta förståelsen av filatelisternas olika fackuttryck. När vi skickar ut våra auktionshäften så måste vi förkorta vår information vilket för oinvigde kan verka förvirrande. Här beskrivs de vanligaste förkortningarna som alla frimärkssamlare kan ha glädje av att känna till. Jag tar endast upp beskrivningar av svenska frimärken. Det nordiska språkområdet har likartade beskrivningar. I andra språkområden behövs andra beskrivningar.

De flesta svenska frimärkena före 2017 är graverade och de gravörer postverket anlitat har varit mycket skickliga gravörer. Varje frimärke är därför ett litet konstverk. Frimärkena berättar en hel del om vår historia, vårt samhälle och om djur och natur i Sverige. Vi skiljer på bruksfrimärken och jubileumsfrimärken och det är främst från motiven på jubileumsfrimärkena som vår historia berättas. 1903 gavs det ut ett vackert frimärke med centralposthuset på Vasagatan i Stockholm. Det var vårt första jubileumsfrimärke. Under de kommande årtiondena utgavs allt fler jubileumsfrimärken.

Nyblivna frimärkssamlare har ibland frågat varför vi på en auktion kan ha ett utrop på ett frimärke som endast är en tiondel av katalogens pris. I Facitkatalogerna anges frimärkshandlarnas värde, d.v.s. vad det skulle kosta att köpa ett frimärke i en butik. Frimärkshandlaren har ett företag med en rad omkostnader som måste tas ut på de produkter han säljer. När det gäller stämplade frimärken kan försäljningsvärdet bli mångfalt högre än katalogpriset beroende på stämpelns utseende. Katalogpriset utgår från normalstämplade frimärken. Stämpelns utseende diskuteras i denna skrift.

Ett frimärkes värde är en personlig fråga där varje samlare sätter sitt eget värde på ett frimärke, men det är naturligtvis en annan fråga vad man kan få för ett frimärke vid försäljning. När det gäller frimärkssamlare som endast samlar Sverige rekommenderar jag att man som nybliven samlare skaffar Facit Sverige. För erfarna samlare rekommenderar jag Facit Special Classic.

Spånga 2 januari 2021

Bo Dahlner

Posta en kommentar