Intressant stämpel

“AID FOR UKRAINA”

Posta en kommentar till Hans-Ove Aldenbrink

2 kommentarer
  1. Stämpeln finns på alla landets 19 sorteringsterminaler.

  2. Se de flesta orterna som har denna text.
    På stämpeldatabasen.

    http://www.jkppf.sdb.se