Ingen resa till New York

I slutet av maj är det en världsutställning i New York. Vi hade ett erbjudande från ett företag om en gruppresa till New York men den ställs nu in då intresset inte varit tillräckligt stort.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic