Inför Malmex 2018: Malmömöte 1914

Inför Malmex 2018 i månadsskiftet augusti-september ska vi presentera lite filateli med anknytning till Malmö.

Vi börjar med att vandra lite drygt 100 år tillbaka;

Trekungamötet 1914 var ett möte den 18–19 december 1914. Då samlades de tre nordiska kungarna Kristian X av Danmark, Håkon VII av Norge och Gustaf V av Sverige tillsammans med sina utrikesministrar på länsresidenset i Malmö för överläggningar efter första världskrigets utbrott. Ett resultat av mötet blev att man bekräftade sin enighet kring neutralitetslinjen.

Efter bilder av vysidan och adressidan (som alltid är klickbara) saxar vi lite från Bo Gentili på Stadsbiblioteket i Malmö:

Europa stod i brand, det första världskriget hade just tagit sin början. I Norden ville man manifestera enighet och neutralitet. Därför kallade den svenske kungen Gustav V sina nordiska kolleger till ett möte. Han föreslog Stockholm som mötesplats. Norske kung Haakon VII tyckte att Göteborg vore bättre, men Christian X i Danmark föreslog Malmö och så fick det bli. Christian var för övrigt motvillig och måste övertalas av sin regering att ställa upp.

Gustav V tog in på residenset, Christian X inkvarterades hos Carl Herslow i Bikupans palats på Mäster Nilsgatan och Haakon VII fick husrum hos fru Louise Kockum i det röda tegelhuset på hörnet av Västergatan och Mäster Johansgatan. Utanför de kungliga bostäderna vaktade soldater ur Kronprinsens husarer med dragna sablar. De tre utrikesministrarna bodde på hotell Kramer.

Klockan 11.30 fredagen den 18:e var alla samlade i residenset, konferensen tog sin början. Klockan 13 bröt man för lunch, varefter monarkerna ägnade sig åt andra aktiviteter. Som att ta emot folkets jubel — 500 lundastudenter och tusentals Malmöbor hade samlats på Stortorget för att beskåda de tre kungarna på residensets balkong. Det var nu tragedin kunde ha inträffat.

Eftermiddagen ägnade sedan monarkerna åt att artighets-visitera varandra. Men klockan åtta bjöd Gustav V på middag på residenset. Nu anlände inte bara kungarna utan också deras utrikesministrar. Middagen serverades på svenska kronans guldservis från Gustav III:s dagar.

Lördagen inleddes med gudstjänst i S:t Petri kyrka. Kyrkoherde Lysander predikade och talade om trekungamötet som ett under: “Nordens tre konungar, samlade vid samma altare, förenade i samma tankar och böner om Nordens fred och världsfreden.” Efter gudstjänsten besökte monarkerna två av stadens skolor, först Realskolan (nuvarande S:t Petri) och sedan Johannesskolan, stadens största och modernaste folkskola. Vid avskedet från den senare sjöng barnen unisont Du gamla du fria, varefter Gustav V tackade och önskade dem en God Jul. “De´samma tebaks” ropade barnen.

Medan monarkerna roade sig hade utrikesministrarna och deras rådgivare sammanträtt flitigt och till slut nått enighet kring en kommuniké. Efter gemensam lunch avslutades trekungamötet med att kommunikén skrevs under. Realpolitiskt lämnade mötet inga spår, men symbolvärdet var stort. På lördagskvällen tog man sedan avsked. Christian X for med båt till Köpenhamn, Haakon VII med tåg till Oslo. Sedan Gustav V mött sin hustru, som anlänt från Tyskland, lämnade också det svenska kungaparet Malmö.

(Fritt efter Åke Jönsson, Historien om ett residens. 1993.)

Posta en kommentar