Indonesien nästa för sex svenskar

Alla sex svenskar som hade anmält sig till världsutställningen i Indonesien i augusti blev uttagna. Det berättar den svenske kommissarien Jan Berg.

Utställningen heter Bandung 2017 och arrangeras 3–7 augusti 2017.

Följande svenskar medverkar:

Klass Utställare Exponat Antal ramar

  • Traditionell Åke Rietz Great Britain – Line Engraved Issues 1840–1870 8
  • Posthistoria Sven Påhlman Dutch East Indies: Postal Routes and Rates 1672–1917 8
  • Posthistoria Gunnar Lithén Cancellations from Swedish Steamship Mail Post Offices from 1869 and up to 1951  8
  • Posthistoria Jonas Hällström Swedish Postal History 1951–1972 8
  • Posthistoria Staffan Ferdén ”Carte Postale” – The Postcard as mean of communication over time, from Sweden to Abroad during the First Period 1872–1939 5
  • Helsaker Lennart Daun 1890 until 1942 – The second period of Postal Stationery in Sweden 8
  • Litteratur Gunnar Lithén Facit Special Classic 2017 –
  • Litteratur Gunnar Lithén Facit Norden 2017 –

Vi har en separat sida för Bandung som finns på denna länk

Lennart Daun och Gunnar Lithén, svenska utställare.

Lennart Daun och Gunnar Lithén, svenska utställare.

Posta en kommentar