Indonesia 2020

Till den framflyttade utställningen kommer man att öka ramantalet med 500  varför det finns möjlighet för ytterligare utställare att anmäla sig! Hör av er till undertecknad om det krånglar! senast den 10 juni 2020 vill jag ha anmälningarna!

Cajsa Ojakangas
Kommissarie
070–413 43 77
cajsa_hilm@hotmail.com

Länk till artikel om antagna (200306)

• Nedan finns alla antagna svenska exponat.

Det är hög tid för svenska utställare att medverka vid Indonesia 2020 som går av stapeln 6–11 augusti 2020. Senast den 15 november 2019 ska den svenska kommissarien ha fått in anmälningarna.

Utställningsklasserna är de ”traditionella” samt open, vykort, enram och ungdomar. Dessutom finns en modern klass från och med 1980 till och med i dag, där kommissarierna rekommenderar deltagare. Litteraturklassen är också med.

Utöver detta är det World Stamp Championship Class.

Här finns länk till utställningens hemsida

Här finns länk till reglemente (pdf)

Här finns länk till anmälan (pdf)

Här finns länk till anmälan för litteratur (pdf)

Här finns länk för anmälan för ungdom (pdf)

• Kostnaderna för att ställa ut är följande:
Ramavgiften för klasserna är 75 dollar/ram förutom för ungdomar som inte har någon avgift, för litteratur: 85 dollar och för enram: 95dollar/exponat. Till detta kommer en utställaravgift på 600 kronor/exponat förutom enram och litteratur som har 300 kronor. Slutligen tillkommer transportkostnader både till och från utställningen med ett i dagsläget okänt belopp och försäkringskostnader.

Blanketten, förstasidan samt eventuell synopsis skickas per brev till kommissarien nedan. Om det är möjligt skriv/skanna och skicka elektroniskt.

Hör av dig om du har frågor.

Cajsa Ojakangas,
Hjärnegatan 6,
112 29 STOCKHOLM,
Telefon 070–413 43 77
cajsa_hilm@hotmail.com