Ibra 2023

Nästa FIP-utställning i Tyskland är IBRA 2023, i staden Essen. Mellan den 25 och 28 maj 2023. Och du kan redan nu börja anmäla dig! Du har fram till den 15 september 2022 på dig! Vi hoppas verkligen att denna utställning blir av – den var tänkt 2021 men blev inställd. (Ni som anmälde er till 2021 måste anmäla er igen!)

Utställningen är i Messen Essen, i Tyskland, och har runt 2800 ramar. Anmälan till utställningen kan du göra nu. Läs de bifogade filerna – reglementet och anmälningsblanketten. Fyll i anmälningsblanketten och skicka den sedan till mig. Antingen via mail eller per post.

De flesta utställnings klasserna är med, allt från FIP Championship Class till 1-rams klass, samt även Ungdomsklass och Litteraturklass. Läs mera i reglementet, se medföljande pdf-fil.  

Ramarna innehåller 4 x 4 blad (A4 storlek. (A3 storlek går också bra)) och avgiften är:

  • 80 Euro (ca 850 Skr) per ram, för 5- och 8-rams exponat
  • 110 Euro (ca 1200 Skr) för enramsexponat
  • 50 Euro (ca 550 Skr) per litteraturexponat
  • Sveriges Filatelist-Förbunds utställaravgift 600 kronor/exponat (300 kronor för litteratur-exponat) tillkommer för varje antaget exponat.

Ditt exponat måste ha fått minst 75 poäng på nationell utställning, då får man 5 ramar. Har man mera än 85 poäng på FIP-utställning får du 8 ramar.

Skicka in anmälningsblanketten till kommissarien senast den 15 september 2022, tillsamman med 1:a sidan från exponatet + eventuellt synopsis.

Välkomna med Era anmälningar, vänta inte för länge, anmäl dig nu.

Fredrik Ydell (svensk kommissarie)
Kalkstensvägen 11 A
216 32 Limhamn
0704-181636 (mobil)
Fredrik.ydell@gfk.com

Transport av exponaten till Essen sker via den svenska kommissarien. Försäkring via Sveriges Filatelistförbund.

Här finns alla dokument som behövs för anmälan:

Vill ni läsa mera om utställningen så finns det en hemsida,  www.ibra2023.de