Hyllades för 50 år i förbundet

Just nu firas runt om i landet medlemmar som varit med i förbundet i 25, 40 respektive 50 år. Alla föreningar och enskilda är välkomna att skicka några rader och gärna även bilder i samband med firandet. Först ut är Värnamo Filatelistförening. 

Vi förflyttar oss till den 27 april 1967. Det var en månad efter det att några Värnamobor bildat Värnamo Filatelistförening: Sten Sesö, Kurt Radtke, Ove Holmqvist, Olle Östblom och Malte Andrén. Kanske var ytterligare någon med från starten.

Vid mötet den 27 april anslöt sig Sven-Göran Svensson och Lennart Olofsson som medlemmar och den 22 maj utskickades medlemskort till dem från Sveriges Filatelist-Förbund.

Både Sven-Göran och Lennart kom att uppnå 50 års medlemskap i föreningen och förbundet. Vid årsmötet i torsdags  det dags för guldmedalj för 50 års medlemskap. Lennart fick sin medalj postumt då han gick ur tiden i slutet av december.

Nuvarande ordförande Ronald Fasth kunde hylla Sven-Göran med sin medalj för de 50 åren.
Sven-Göran berättar att han inte alltid varit så aktiv med frimärkssamlandet under alla 50 åren, men han har hela tiden varit medlem.

Årsmötet gästades av 19 av de omkring 35 medlemmarna. I styrelsen blev det nästan idel omval. Till cirkulationsföreståndare efter Lennart Olofsson valdes Ulf Söderström.

Föreningen beslutade att donera 10 000 kronor till förbundets arbete med att renovera de ramar som används vid utställningar,

Per Bunnstad berättade om möjligheten att få använda plats i de utställningsskärmar som Värnamo Nu har vid Citygross. Just nu har Ronald Fasth en utställning om brottning och filateli där. Framåt sommaren kommer Per Bunnstad och Niclas Eriksson att presentera en utställning kring Värnamofrimärkenas 100 år.

Posta en kommentar