Hvetlanda Filatelistförening

vetlanda_palett vetlanda-storgatan vetlanda_kommunhuset

Mötesdagar våren 2020

 • 14/1 Månadsmöte, bytesafton, auktion
 • 28/1 Föreläsare: Hans Jönsson, Eksjö: Svenska frimärkshäften
 • 11/2 Månadsmöte, bytesafton, auktion
 • 25/2 Föreläsare: Arne Ahlgren, Vetlanda: Gamla Hvetlanda och Bexheda
 • 10/3 Årsmöte
 • 24/3 Stor bytesafton, direktauktion
 • 7/4 Månadsmöte, bytesafton, auktion
 • 21/4 Frimärksskolan: Föreläsare: Jan Bengtsson, Vetlanda: Vattenmärken
 • 5/5 Månadsmöte, bytesafton, auktion
 • 19/5 Våravslutning, besök hos John Fritz, Nässjö

Klubblokal, Stationsgatan 5 D, Vetlanda kl. 19.00
Vid auktion visning från kl. 18.30

Styrelsen

 • Ordförande: Mikael Engström 076–444782    runner@netatonce.net
 • Vice ordförande: Lars-Erik Franzén 
 • Sekreterare: Sven Melin 
 • Kassör: Jan Bengtsson 070–5732336 janbengtsson33@gmail.com
 • Ledamot: Sigvard Svensson
 • Suppleant: Stefan Mårdahl  
 • Suppleant: Göran Eriksson  

 

Från våravslutningen 2011 med vandring i Eksjö gamla stad – LÄS MER!

Drivs av Wordpress, av Cynatic