Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Riksföreningens styrelse

Ordförande

Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.
anders.s.bock@outlook.com

Vice ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9 5tr
164 44 Kista
070-378 00 11

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13 4tr
181 60 Lidingö
Hembygdsfilatelisterna

Kassör

Ingvar Norelius
Vänortsstråket 1 B
191 61 Sollentuna
08-356574

Ledamot

Göran Heijtz

Suppleanter

Roger Centerström
Robert Forsberg


All kontakt med styrelsen kan ske till Hembygdsfilatelisterna eller
till Anders Bock, Runebergsgatan 3, 4tr.  114 29  STOCKHOLM.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Ove Brandt
Olov Fägermo

Revisorsuppleant

Tommy RĂ©vai

Redaktör

Sten Lagerholm

Webmaster

Gunnar Zetterman
e-post

Valberedning

Åke Persson
Jan Olov Edling
Inge Johansson

Suppleant

Hans-Ove Aldenbrink
Upp     Hem